Anketa tėvams

Gerbiami tėveliai,

kokybiškas pažangos ir pasiekimų vertinimas – vienas sudėtinių kokybiško ir sėkmingo ugdymo(si) komponentų, lemiančių vaikų mokymosi mokykloje ir viso gyvenimo sėkmę. Šia anketa norime išsiaiškinti Jūsų požiūrį apie vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimo tendencijas ikimokykliniame ugdyme bei nustatyti pasitaikančias problemas. Prašytume įvertinti toliau pateikiamus teiginius, pažymint tą atsakymo variantą, kuris labiausiai atitinka Jūsų nuomonę. Iš anksto dėkojame už skirtą laiką.

Keliauti į formą

Skip to content