Dėl nuotolinio ugdymo

Gerbiami tėveliai!

   Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-372 ,,Dėl rekomendacijų ugdymo organizavimui nuotoliniu būdu“ nuo kovo 30 d. lopšelyje-darželyje „Vėjelis“ ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas bus organizuojamas nuotoliniu būdu. Apie nuotolinio ugdymo formas ir būdus  jus informuos grupių pedagogai.

Tėveliai, norintys konsultuotis dėl vaiko kalbėjimo ir kalbos sunkumų, gali kreiptis į įstaigos logopedę el. p. i.nazaroviene@gmail.com

Kviečiame pasinaudoti ir įstaigos tinklalapio meniu skiltyje „Nuotolinis ugdymas“ skelbiama informacija vaikų ugdymuisi namuose.

Dėl nuotolinio ugdymo
Skip to content