Galerija

Įstaigoje organizuotas Vilniaus miesto ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų tautinių šokių festivalis "Paveldo gija" (2023 m. lapkritis)

Įstaigoje organizuota šventė "Rieda ratai rateliukai", skirta didžiausiai tvaraus judėjimo "Europos judumo savaitė" kampanijai paminėti (2023 m. rugsėjis)

Vilniaus lopšelių-darželių "Vėjelis" ir "Žiedas" priešmokyklinių grupių bendra veikla "Pasaka iš ateities" (2023 m. gegužė)

Štai praūžė dar viena spalvota Draugystės savaitė lopšelyje-darželyje „Vėjelis“. Palaikant šią iniciatyvą visa darželio bendruomenė kiekvieną darbo dieną rengėsi vis kita spalva. Vaikai sužinojo apie tai, kas yra patyčios ir kaip užkirsti joms kelią. Sužinojo, ką reiškia draugauti, palaikyti, padėti, būti kartu. Vaikai kūrė draugystės mandalas, darė vienas kitam masažą, dalino apkabinimus draugams, širdeles, bei turėjo galimybę nueiti vieni pas kitus į svečius (2023 m. kovas).

Vilniaus lopšelio-darželio "Vėjelis" ir socialinių partnerių iš Vilniaus lopšelių-darželių "Aitvaras", "Gabijėlė" ir "Žiedas" priešmokyklinio amžiaus grupių ugdytinių ir jų pedagogų sporto šventė "Sportuokime ir aukime sveiki 2023" (2023 m. vasaris)

1 2 3 ... 17

 

Skip to content