Įstaigos ugdytiniu pramoga „Trys karaliai“ (2019 m. sausis)