Maitinimo organizavimas

Vilniaus miesto lopšelyje darželyje ,,Vėjelis“ maitinimas organizuojamas vadovaujantis  2022 m. rugsėjo 8 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-1429 dėl 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. V-964 „Dėl vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu ,,Vaikų maitinimo organizavimo aprašu“  bei Vaikų maitinimo organizavimo Vilniaus lopšelyje-darželyje ,,Vėjelis“ tvarkos aprašu (pridedama). Nuo 2023-01-01 dienos valgiaraščius rengia UAB ,,Sanus cibus“.

Priešmokyklinukų nemokamas maitinimas

Informuojame, kad pagal Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2021-06-23 sprendimą Nr. 1-1024 ,,Dėl  Tarybos 2019 m. birželio 19 d. spendimo Nr. 1-94 ,,Dėl socialinės paramos mokiniams teikimo Vilniaus miesto savivaldybėje“ pakeitimo ir 2019 m. birželio 19 d. sprendimo Nr. 1-94 ,,Dėl socialinės paramos mokiniams teikimo Vilniaus miesto savivaldybėje“ aktualią redakciją nuo 2021-07-01 mokiniai, kurie mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo programą (toliau – priešmokyklinukai), įgyja teisę į nemokamus pietus, nevertinant šeimos pajamų.

Nuo 2021-09-01 nemokami pietus skiriami pagal mokyklos patvirtintus priešmokyklinio ugdymo teikimo mokinių sąrašus.

Tėvams prašymų dėl priešmokyklinukų nemokamų pietų teikti nereikia. Mokiniams nemokamas maitinimas skiriamas iki mokslo metų ugdymo proceso pabaigos.

Vilniaus lopšelis-darželis „Vėjelis“ dalyvauja ES įgyvendinamoje „Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno  produktų vartojimo skatinimo ugdymo įstaigose“ programoje.

Programos tikslai:

  • padidinti suvartojamų vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno gaminių dalį vaikų mityboje;
  • diegti vaikams supratimą apie vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno gaminių vartojimo teigiamą poveikį sveikatai;
  • supažindinti vaikus su tvariu žemės ūkiu bei skatinti vaikus tausiai naudoti maistą.

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nemokamos telefono linijos numeris (skambinti maisto saugos ir sudėties klausimais):

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba – (8-5) 240 4361

Valgiaraštis (pavasario-vasaros sezonas)

Valgiaraštis (rudens-žiemos sezonas)

Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas

Priešmokyklinio ugdymo vaikų nemokamo maitinimo organizavimo tvarkos aprašas

Vaikų maitinimui lopšelyje-darželyje draudžiamų maisto produktų sąrašas

AD-isakymas-del-nemokamo-maitinimo-kainu-AKTUALUS-NUO-2024-02-01.pdf

Skip to content