Papildomas ugdymas

Lopšelyje – darželyje „Vėjelis“, atsižvelgiant į ugdytinių tėvelių pageidavimus ir vaikų poreikius yra organizuojamas papildomas ugdymas. Veikia papildomo ugdymo būreliai, kuriuose sudarytos sąlygos skleistis ugdytinių gebėjimams, kūrybiškumui, tenkinamas fizinio aktyvumo poreikis. Įstaigoje veiklą vykdo šie papildomo ugdymo būreliai:

  • Lietuvių kalbos būrelis „Gintarėlis“;
  • Menų studija „Drugelis“;
  • Anglų kalbos būrelis;
  • Akrobatikos-gimnastikos būrelis;
  • NIAT-NAM (sporto) būrelis;
  • Krepšinio būrelis;
  • Keramikos būrelis;
  • Futbolo būrelis „Voriukai“.

Papildomo ugdymo tvarkaraštis

Skip to content