1,2% parama

Paramos ir labdaros fondas

 Pagal Lietuvos Respublikos Seimo priimtus Labdaros ir paramos bei Gyventojų pajamų mokesčių įstatymus Lietuvos gyventojai kasmet iki gegužės 1 d.gali pateikti Mokesčių inspekcijai prašymą, kad jo praeitais metais sumokėto pajamų mokesčio dalis (iki 1.2 %) būtų pervesta įmonei ar organizacijai, turinčiai teisę gauti paramą pagal Labdaros ir paramos įstatymą, (pvz., lopšeliui – darželiui, kurį lanko Jūsų vaikas). Išsamiau apie 1.2 % pajamų mokesčio skyrimą paramai galite sužinoti interneto svetainėje http://www.vmi.lt/cms/gpm-dalis-paramai.

Kviečiame Jus pasinaudoti proga paremti mūsų ikimokyklinio ugdymo įstaigą. Skirdami labdarą ir paramą, Jūs prisidėtumėte prie jaukios ir saugios vaikų ugdymo(si) aplinkos kūrimo. 

  •  Kaip Jūs galėtumėte tai padaryti? 

Iki gegužės 1 d. kreipkitės į Valstybinės mokesčių inspekcijos teritorinį skyrių ir pateikite prašymą, kad Jūsų sumokėto pajamų mokesčio dalį pervestų į lopšelio – darželio „Vėjelis“ sąskaitą. Jei Jums pajamų mokestį išskaičiuoja darbovietė, galite savo darbdaviui (vadovui, buhalterijai ar, šiuo atveju, lopšelio – darželio direktoriui) įteikti prašymą užklijuotame voke, pasirašydami ant užklijavimo linijos taip, kad nebūtų įmanoma atplėšti voko, nepažeidus parašo. Vokas turi būti perduotas mokesčių inspekcijai.

Prašymą galima pateikti ir elektroniniu būdu per VMI elektroninio deklaravimo sistemą (EDS)  pasirinkus prašymo formą FR0512.

Šią Jūsų paramos teisę įtvirtina LR gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nuostatos (34 str.3 dalis).

Rekvizitai: 

Paramos gavėjas: Vilniaus lopšelis – darželis „Vėjelis“
Įmonės kodas: 190032899
Adresas: Gabijos g. 21, LT-06109 Vilnius
Sąskaitos numeris: LT 137044060004038556
Bankas AB SEB Vilniaus bankas