1,2% parama

   Paramos ir labdaros fondas

Pagal Lietuvos Respublikos Seimo priimtus Labdaros ir paramos bei Gyventojų pajamų mokesčių įstatymus Lietuvos gyventojai kasmet iki gegužės 2 d. gali pateikti Mokesčių inspekcijai prašymą, kad jo praeitais metais sumokėto pajamų mokesčio dalis (iki 1.2 %) būtų pervesta įmonei ar organizacijai, turinčiai teisę gauti paramą pagal Labdaros ir paramos įstatymą, (pvz., lopšeliui-darželiui, kurį lanko Jūsų vaikas).

Kviečiame Jus pasinaudoti proga paremti mūsų ikimokyklinio ugdymo įstaigą. Skirdami labdarą ir paramą, Jūs prisidėtumėte prie jaukios ir saugios vaikų ugdymo(si) aplinkos kūrimo. 

Kaip galiu paskirti pajamų mokesčio dalį pasirinktam paramos gavėjui ir / ar politinei organizacijai?

Pajamų mokesčio dalį galite paskirti tik elektroniniu būdu prisijungę prie Elektroninio deklaravimo sistemos (EDS) užpildydami Prašymą pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams ir (arba) politinėms organizacijoms FR0512 formą, skiltyje Deklaravimas  -> Pildyti formą -> iš Dažniausiai pildomos formos pasirinkite Prašymas skirti paramą.

Iki kada galiu pateikti Prašymą FR0512?

Prašymą pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams ir (arba) politinėms organizacijoms FR0512 formą už 2023 metus galite pateikti iki 2024 m. gegužės 2 d.

Pagalba ir konsultacijos paramos skyrimo bei kitais mokesčių klausimais teikiama telefonu 1882 (+370 5 260 5060) ar 8 5 2191 777. Taip pat galima pateikti paklausimą per Mano VMI, pasirinkus skiltį Paslaugos > Paklausimai > Paklausimo pateikimas. Primename, kad paslaugos ir konsultacijos klientų aptarnavimo padaliniuose – su išankstine rezervacija.

Mūsų rekvizitai: 

Paramos gavėjas: Vilniaus lopšelis-darželis „Vėjelis“
Įmonės kodas 190032899
Adresas: Gabijos g. 21, LT-06109 Vilnius
Sąskaitos numeris LT 137044060004038556
Bankas AB SEB Vilniaus bankas

 

VILNIAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „VĖJELIS” PARAMOS LĖŠŲ GAVIMO, APSKAIČIAVIMO IR PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS

Skip to content