Priešmokyklinis ugdymas

Priešmokyklinis ugdymas nėra privalomas, tačiau visi – tėvai, pedagogai, mokslininkai mato akivaizdžią šešiamečio dalyvavimo priešmokyklinio ugdymo programoje naudą. Vaikai įgyja socialinių įgūdžių, išmoksta bendrauti su bendraamžiais, orientuotis naujoje aplinkoje, atlikti tikslines užduotėles.

Priešmokyklinis ugdymas teikiamas vaikui, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 6 metai. Priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas anksčiau tėvų prašymu ir jei tokį ugdymą rekomenduoja pedagoginių psichologinių tarnybų specialistai ir įstaigų psichologai, teisės aktų nustatyta tvarka įvertinę vaiko brandą mokytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą.

Priešmokyklinio ugdymo trukmė – vieneri metai.

Vaikui iš socialinės rizikos šeimų ar kitais atvejais gali būti skiriamas privalomas priešmokyklinis ugdymas.

Priešmokyklinis ugdymasPriešmokyklinis ugdymas įstaigoje vykdomas pagal „Bendrąją priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programą“. http://www.upc.smm.lt/ekspertavimas/biblioteka/failai/priesmok.pdf

Priešmokyklinėse  grupėse vykdoma tarptautinė programa ,,Zipio draugai“, kurios tikslas – padėti 5–7 metų vaikams įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų, siekiant geresnės vaikų emocinės savijautos.

Programa „Zipio draugai“ moko vaikus, kaip įveikti kasdienius emocinius sunkumus: atstūmimą, vienatvę, patyčias ar priekabiavimą, sunkius pokyčius. Padeda suvokti ir skatina kalbėti apie savo jausmus, ieškoti būdų su tais jausmais susitvarkyti. Moko vaikus empatijos, susirasti draugų, kreiptis paramos ir ją priimti bei padėti aplinkiniams. Padeda ne tik nesileisti būti patyčių aukomis,  bet ir patiems netapti priekabiautojais.

Daugiau apie iniciatyvą galite sužinoti www.vaikolabui.lt

Priešmokyklinis ugdymasVisų amžiaus tarpsnių įstaigos vaikai dalyvauja projekte „Visa Lietuva skaito vaikams“. Ši socialinė iniciatyva-projektas  – tai ugdymas skaitant. Iniciatyva siekiama atsigręžti į seną, patikrintą ugdymo metodą, t.y. vertingų knygų skaitymą balsu, atsižvelgiant į naujausias šios srities ekspertų įžvalgas, šiuolaikines skaitymo skatinimo priemones, tendencijas. Atsakingas skaitymas balsu kasdien vaiko malonumui – kokybiškai ir prasmingai praleistas laikas kartu, vaiko emocinės sveikatos garantas ir nepakeičiama investicija į vaiko ateitį, propaguojanti skaitymo kultūrą.

Daugiau apie iniciatyvą galite sužinoti www.vlsv.lt/

 

Įstaigoje puoselėjama lietuvių, lenkų ir rusų tautų kultūra, tradicijos, papročiai.

 

Skip to content