Rekomendacijos tėvams (globėjams) ir pedagogams kaip išvengti vaikų plokščiapėdystės