Sporto šventė „Sportuokime ir aukime sveiki 2019” dalyvaujant Vilniaus lopšelių-darželių „Aitvaras”, „Gabijėlė”, „Žiedas” priešmokyklinių grupių ugdytiniams (2019 m. vasaris)

Skip to content