Ugdymo(si) programos

Ikimokyklinis ugdymas

Ikimokyklinio ugdymo programa

Ikimokyklinis ugdymas įstaigoje vykdomas pagal individualią  ikimokyklinio ugdymo programą, parengtą lopšelio darželio pedagogų. Programos vykdymui gautas miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pritarimas.

Daugiau informacijos apie ikimokyklinį ugdymą galite rasti čia:
http://www.smm.lt/web/lt/smm-svietimas/svietimo-sistema-ikimokyklinis-ugdymas 

Priešmokyklinis ugdymas

Priešmokyklinis ugdymas privalomas, jo tikslas – padėti vaikui pasirengti sėkmingai mokytis pagal pradinio ugdymo programą.

Priešmokyklinis ugdymas pradedamas teikti vaikui, kai tais kalendoriniais metais iki balandžio 30 dienos jam sueina 5 metai. Švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka įvertinus vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikius, pažangą, vaikui priešmokyklinis ugdymas gali būti pradedamas teikti, kai jam tais kalendoriniais metais 5 metai sueina iki rugsėjo 1 dienos. Priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas vėliau tėvų (globėjų) sprendimu, bet ne vėliau, negu vaikui tais kalendoriniais metais sueina 6 metai. Jeigu vaikui priešmokyklinis ugdymas buvo pradėtas teikti, kai jam tais kalendoriniais metais suėjo 5 metai, švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka įvertinus vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikius, pažangą, priešmokyklinis ugdymas gali trukti dvejus metus.

Priešmokyklinis ugdymas vykdomas pagal priešmokyklinio ugdymo programą.

Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa

Kompetencijų raidos aprašas

Daugiau informacijos apie priešmokyklinį ugdymą galite rasti čia:

https://www.smm.lt/web/lt/tevams/priesmokyklinis-ugdymas/

 

Skip to content