Ugdymo(si) programos

Ikimokyklinis ugdymas

Ikimokyklinio ugdymo programa

Ikimokyklinis ugdymas įstaigoje vykdomas pagal individualią  ikimokyklinio ugdymo programą, parengtą lopšelio darželio pedagogų. Programos vykdymui gautas miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pritarimas.

Daugiau informacijos apie ikimokyklinį ugdymą galite rasti čia:

https://www.smm.lt/web/lt/tevams/ikimokyklinis-ugdymas/ikimokyklinio-ugdymo-organizavimas
http://www.smm.lt/web/lt/smm-svietimas/svietimo-sistema-ikimokyklinis-ugdymas 

Priešmokyklinis ugdymas

Priešmokyklinis ugdymas privalomas nuo 2016 m. rugsėjo 1 d.
Priešmokyklinio ugdymo tikslas – padėti vaikui sėkmingai augti ir pasirengti mokytis mokykloje.

Priešmokyklinis ugdymas yra vykdomas pagal vienerių metų  Priešmokyklinio ugdymobendrąją programą, kurioje nustatytos vaiko ugdymosi kryptys, metodai, išskirti ugdymosi gebėjimai, taip pat pateikiamos pasiekimų vertinimo gairės. Programos minimali trukmė – 640 valandų (arba 4 val. per dieną, 20 val. per savaitę).

Daugiau informacijos apie priešmokyklinį ugdymą galite rasti čia:

https://www.smm.lt/web/lt/tevams/priesmokyklinis-ugdymas/dazniausiai-uzduodami-klausimai

Ugdymo(si) programos

Visų amžiaus tarpsnių įstaigos vaikai dalyvauja projekte „Visa Lietuva skaito vaikams“. Ši socialinė iniciatyva-projektas  – tai ugdymas skaitant. Iniciatyva siekiama atsigręžti į seną, patikrintą ugdymo metodą, t.y. vertingų knygų skaitymą balsu, atsižvelgiant į naujausias šios srities ekspertų įžvalgas, šiuolaikines skaitymo skatinimo priemones, tendencijas. Atsakingas skaitymas balsu kasdien vaiko malonumui – kokybiškai ir prasmingai praleistas laikas kartu, vaiko emocinės sveikatos garantas ir nepakeičiama investicija į vaiko ateitį, propaguojanti skaitymo kultūrą.
Daugiau apie iniciatyvą galite sužinoti  www.vlsv.lt/

Ugdymo(si) programos

Priešmokyklinėse  grupėse vykdoma tarptautinė programa ,,Zipio draugai“, kurios tikslas – padėti 5–7 metų vaikams įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų, siekiant geresnės vaikų emocinės savijautos.

Programa „Zipio draugai“ moko vaikus, kaip įveikti kasdienius emocinius sunkumus: atstūmimą, vienatvę, patyčias ar priekabiavimą, sunkius pokyčius. Padeda suvokti ir skatina kalbėti apie savo jausmus, ieškoti būdų su tais jausmais susitvarkyti. Moko vaikus empatijos, susirasti draugų, kreiptis paramos ir ją priimti bei padėti aplinkiniams. Padeda ne tik nesileisti būti patyčių aukomis,  bet ir patiems netapti priekabiautojais.

Daugiau apie iniciatyvą galite sužinoti www.vaikolabui.lt

Skip to content