Veiklos prioritetai

  1. Ikimokyklinio ugdymo programos atnaujinimas.
  2. Įtraukusis ugdymas.
  3. Įstaigos mikroklimato formavimas.
Skip to content