Veiklos prioritetai

Veiklos prioritetai

 

  1. Ugdymo kokybės gerinimas, tobulinant pedagogų kompetencijas, užtikrinančias optimalią vaikų su specialiaisiais ugdymosi poreikiais ugdymosi sėkmę.
  2. Visapusiško vaikų sveikatos stiprinimo skatinant fizinį aktyvumą, užtikrinant saugią ir sveiką aplinką plėtotė.
  3. Vaikų ekologinio sąmoningumo pradmenų formavimas.
  4. Bendruomenės sutelktumas ir bendradarbiavimas.