Veiklos prioritetai

  1. Veiksmingas priešmokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas.
  2. Visapusiškai saugios aplinkos kūrimas.
  3. Įstaigos išorinės ir vidinės komunikacijos tobulinimas.
Skip to content