Vizija, misija

Vizija – aukštos pedagoginės kultūros ugdymo įstaiga, orientuota į vaiko prigimtinių galių atskleidimą, laisvo atsakingo žmogaus ugdymą.

 

Misija – teikti kokybiškas socialines, edukacines ir kultūros paslaugas, padedant vaikui integruotis į visuomenę, ruošiantis tolimesniam sėkmingam mokymuisi mokykloje.

 

Filosofija – vaikas aktyvus veiklos dalyvis, jo kultūrai skiriamas didžiausias dėmesys.

Skip to content